marker d.o.o.

FASADE

Fasada vašem domu daje karakterističnost. Ona je odlučujuća kod prvog susreta drugih s vašom kućom. A znamo da prvi susret ostavlja najvažniji dojam. Izgled vaše kuće, na neki način, predstavlja i vas, porodicu ili osobu koja u njoj živi. 

Dakle – nije svejedno kakvu fasadu imate!